Εξερευνήστε τον κατάλογό μας εδώ, ή μέσω των παρακάτω κατηγοριών:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΚΙΒΩΤΙΟ
ΒΑΡΟΣ (gr)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ()
ΧΡΟΝΟΣ (min)
2
Σπανακοτυρόπιτα 6άρα
Τμχ.
8
1.900-2.000
180-200
40-50
10
Σπανακοτυρόπιτα 12άρα
Τμχ.
5
3.600-3.700
180-200
50-60
74
Πρασόπιτα στριφτή
Τμχ.
40
220-240
180-200
35-45
31
Τυρόπιτα χειροποίητη
Τμχ.
50
200-210
190-200
25-35
96
Τυρόπιτα 6άρα τεσσάρων τυριών
Τμχ.
8
1.800-2.000
180-200
40-50
28
Σπανακοτυρόπιτα D32
Τμχ.
6
1.900-2.000
180-200
60-70
12
Σπανακοτυρόπιτα 15άρα
Τμχ.
5
3.200-3.300
180-200
50-60
56
Τυρόπιτα στριφτή
Τμχ.
40
220-240
180-200
30-35
33
Τυρόπιτα τρίγωνη ατομική
Τμχ.
50
200-210
180-200
35-45
76
Βιεννουά ατομικό
Τμχ.
60
165-175
180-200
15-20
13
Σπανακοτυρόπιτα D40
Τμχ.
5
3.200-3.300
180-200
70-80
54
Σπανακοτυρόπιτα στριφτή
Τμχ.
40
230-240
180-200
35-45
34
Σπανακοτυρόπιτα τρίγωνη ατομική
Τμχ.
50
200-210
180-200
35-45
71
Βουτύρου ατομικό
Τμχ.
80
115-120
180-200
15-20
Σπανακοτυρόπιτα 6άρα
ΚΩΔΙΚΟΣ 2
ΚΙΒΩΤΙΟ 8
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 1.900-2.000
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 180-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 40-50
Σπανακοτυρόπιτα 12άρα
ΚΩΔΙΚΟΣ 10
ΚΙΒΩΤΙΟ 5
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 3.600-3.700
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 180-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 50-60
Πρασόπιτα στριφτή
ΚΩΔΙΚΟΣ 74
ΚΙΒΩΤΙΟ 40
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 220-240
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 180-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 35-45
Τυρόπιτα χειροποίητη
ΚΩΔΙΚΟΣ 31
ΚΙΒΩΤΙΟ 50
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 200-210
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 190-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 25-35
Τυρόπιτα 6άρα τεσσάρων τυριών
ΚΩΔΙΚΟΣ 96
ΚΙΒΩΤΙΟ 8
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 1.800-2.000
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 180-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 40-50
Σπανακοτυρόπιτα D32
ΚΩΔΙΚΟΣ 28
ΚΙΒΩΤΙΟ 6
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 1.900-2.000
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 180-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 60-70
Σπανακοτυρόπιτα 15άρα
ΚΩΔΙΚΟΣ 12
ΚΙΒΩΤΙΟ 5
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 3.200-3.300
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 180-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 50-60
Τυρόπιτα στριφτή
ΚΩΔΙΚΟΣ 56
ΚΙΒΩΤΙΟ 40
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 220-240
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 180-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 30-35
Τυρόπιτα τρίγωνη ατομική
ΚΩΔΙΚΟΣ 33
ΚΙΒΩΤΙΟ 50
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 200-210
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 180-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 35-45
Βιεννουά ατομικό
ΚΩΔΙΚΟΣ 76
ΚΙΒΩΤΙΟ 60
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 165-175
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 180-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 15-20
Σπανακοτυρόπιτα D40
ΚΩΔΙΚΟΣ 13
ΚΙΒΩΤΙΟ 5
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 3.200-3.300
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 180-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 70-80
Σπανακοτυρόπιτα στριφτή
ΚΩΔΙΚΟΣ 54
ΚΙΒΩΤΙΟ 40
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 230-240
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 180-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 35-45
Σπανακοτυρόπιτα τρίγωνη ατομική
ΚΩΔΙΚΟΣ 34
ΚΙΒΩΤΙΟ 50
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 200-210
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 180-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 35-45
Βουτύρου ατομικό
ΚΩΔΙΚΟΣ 71
ΚΙΒΩΤΙΟ 80
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 115-120
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 180-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 15-20