ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
ΚΙΒΩΤΙΟ
ΒΑΡΟΣ (gr)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ()
ΧΡΟΝΟΣ (min)
2
Σπανακόπιτα 6άρα
Τμχ.
8
2.000-2.100
180-200
40-50
10
Σπανακόπιτα 45x38
Τμχ.
5
3.500-3.700
180-200
50-60
74
Πρασόπιτα στριφτή
Τμχ.
40
240-250
180-200
35-45
31
Τυρόπιτα χειροποίητη
Τμχ.
50
210-220
190-200
25-35
28
Σπανακόπιτα D32
Τμχ.
6
2.000-2.100
180-200
60-70
12
Σπανακόπιτα 30x45
Τμχ.
5
3.200-3.400
180-200
50-60
56
Τυρόπιτα στριφτή
Τμχ.
40
240-250
180-200
30-35
33
Τυρόπιτα τρίγωνη ατομική
Τμχ.
50
220-230
180-200
35-45
76
Βιεννουά ατομικό
Τμχ.
60
165-175
180-200
15-20
13
Σπανακόπιτα D40
Τμχ.
5
3.200-3.300
180-200
70-80
54
Σπανακόπιτα στριφτή
Τμχ.
40
250-260
180-200
35-45
34
Σπανακόπιτα τρίγωνη ατομική
Τμχ.
50
230-240
180-200
35-45
71
Βουτύρου ατομικό
Τμχ.
80
117-125
180-200
15-20
Σπανακόπιτα 6άρα
ΚΩΔΙΚΟΣ 2
ΚΙΒΩΤΙΟ 8
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 2.000-2.100
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 180-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 40-50
Σπανακόπιτα 45x38
ΚΩΔΙΚΟΣ 10
ΚΙΒΩΤΙΟ 5
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 3.500-3.700
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 180-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 50-60
Πρασόπιτα στριφτή
ΚΩΔΙΚΟΣ 74
ΚΙΒΩΤΙΟ 40
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 240-250
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 180-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 35-45
Τυρόπιτα χειροποίητη
ΚΩΔΙΚΟΣ 31
ΚΙΒΩΤΙΟ 50
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 210-220
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 190-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 25-35
Σπανακόπιτα D32
ΚΩΔΙΚΟΣ 28
ΚΙΒΩΤΙΟ 6
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 2.000-2.100
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 180-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 60-70
Σπανακόπιτα 30x45
ΚΩΔΙΚΟΣ 12
ΚΙΒΩΤΙΟ 5
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 3.200-3.400
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 180-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 50-60
Τυρόπιτα στριφτή
ΚΩΔΙΚΟΣ 56
ΚΙΒΩΤΙΟ 40
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 240-250
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 180-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 30-35
Τυρόπιτα τρίγωνη ατομική
ΚΩΔΙΚΟΣ 33
ΚΙΒΩΤΙΟ 50
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 220-230
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 180-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 35-45
Βιεννουά ατομικό
ΚΩΔΙΚΟΣ 76
ΚΙΒΩΤΙΟ 60
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 165-175
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 180-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 15-20
Σπανακόπιτα D40
ΚΩΔΙΚΟΣ 13
ΚΙΒΩΤΙΟ 5
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 3.200-3.300
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 180-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 70-80
Σπανακόπιτα στριφτή
ΚΩΔΙΚΟΣ 54
ΚΙΒΩΤΙΟ 40
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 250-260
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 180-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 35-45
Σπανακόπιτα τρίγωνη ατομική
ΚΩΔΙΚΟΣ 34
ΚΙΒΩΤΙΟ 50
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 230-240
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 180-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 35-45
Βουτύρου ατομικό
ΚΩΔΙΚΟΣ 71
ΚΙΒΩΤΙΟ 80
Μ/Μ Τμχ.
ΒΑΡΟΣ (gr) 117-125
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ () 180-200
ΧΡΟΝΟΣ (min) 15-20